خطر حذف استقلال از آسیا !

به گزارش" ورزش سه" جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در رابطه با شرایط تیم‌های ایرانی در کسب مجوز حرفه‌ای گفت: «از ابتدای طرح ماجرای مجوز حرفه‌ایی‌گری هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درگیری‌هایی داشتند اما با تلاش‌هایی که انجام دادند بخشی از این مشکلات را حل کردند.»


او افزود: «پرسپولیس در این مدت تقریبا تمام بدهی‌هایش را خودش پاک کرد. استقلال کمی معوقه‌هایش بیشتر بود اما با تلاش‌های هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه تا حد زیادی دیون معوقه را پرداخت کردند. در حال حاضر دو سه پرونده دیگر برای پرسپولیس آمده که امیدواریم با توجه به اینکه ارقامش قابل توجه نیست بتوانند آن را حل و فصل کنند.»


نورشرق درباره مشکل اصلی این دوباشگاه در بدهی‌هایشان گفت: «مقررات مالیاتی اقتضا می‌کند که پرداخت مالیات به عهده مودی است و دریافت کننده وجوه خودش باید مالیاتش را بدهد. در برخی موارد در قرارداد شرایطی را می‌گنجانند که مالیات بازیکن یا مربی به عهده باشگاه است. مشکل این گونه شروط این است که امور مالی باشگاه این مالیات را کسر کرده اما به دارایی مالیات پرداخت نمی‌شود. اتکای مربی و بازیکن هم همین است که باشگاه باید این کار را بکند و این مساله مشکل‌ساز می‌شود.»


رئیس کمیته تعیین وضعیت درباره این موضوع که آیا خطر حذف استقلال از آسیا جدی است یا نه گفت: «خیر. به نظر من خطر حذف استقلال جدی نیست.

 

 

منبع: