5 نوشیدنی طبیعی مفید برای فشارخون بالا

شیر کم چرب

افرادی که کلسیم بیشتری به بدنشان می رسانند فشارخون بیشتری دارند.

نوشیدن شیر کم چرب برای افرادی که مبتلا به فشارخون بالا هستند ، می تواند مثل آب روی آتش باشد ، چرا که شیر کم چرب کلسیم بیشتری از انواع شیرهای دیگر دارد.

آب انار

افرادی که بخاطر ماده ی ای سی اس در بدنشان به فشارخون بالا مبتلا هستند ، می توانند دست به دامان انار شوند.

آب چغندر

خوردن یک لیوان از آب چغندر در روز می تواند فشارخون شما را کاهش دهد.چغندر میزان بسیار زیادی از نیترات طبیعی را در خوش جای داده است.بدن این نیترات خوراکی را به نیتراک اکسید تبدیل می کند که سبب روان شدن و کاهش فشارخون می شود.

چای بامیه

چای بامیه یا نوعی چایی که از گل های گیاه بامیه گرفته می شوند ، ترکیبات خاصی برای دور کردن ای سی ای از بدن دارند ، درست همانند آب انار.

آب میوه کردن کران بری

کران بری از میوه هایی است که می تواند از سنگ کلیه جلوگیری کند و یا آن را شکست دهد.همچنین نوشیدن آب آن نیز می تواند سلامت عروق و قلب شما را افزایش دهد.

منبع: