نسخه‌پیچی آسان | بخش یک | فصل 7

فصل 7-آشنایی با گروه های دارویی 

از مهم ترین مباحثی که در داروخانه با آنها سرو کار و کار داریم موارد تاثیر و کاربرد داروها و آشنایی باگروه های دارویی (داروهایی که از نظر عمل مشابه هم می باشند و به هم نزدیک )می باشند.هر اندازه اطلاعات ما در این خصوص بیش تر باشد بهتر

می توانیم علت نوشتن چند دارو ی متفاوت در یک نسخه توسط پزشک را متوجه شویم و یا اگر نتوانیم دارویی را  در نسخه تشخیص بدهیم از نوع بیماری و داروهای تجویز شده به دارویی که خوانده نمی شود پی ببریم.و در ضمن می توانیم به غوارض  و تداخل اثر داروها نیز آشنا شویم.به هر حال نکته کلیدی در بخش علمی داروخانه در این مبحث می باشد.این مبحث با این که برای خواننده ممکن است حاوی مطالب سنگین  و فشرده ای باشد ولی چاره ای جز این نبود که در حد امکان اکثر مطالب در کمترین پیچیدگی برای عزیزان گرد آوری شود. به هر حال از خواننده انتظار نمیرود با یک بار خواندن نسبت به کت مطالب آشنا شود ولی این بخش را می توان هر چند وقت یک بار مرور کرد.

خرید محصولات پرفروش ترین محصولات برند لیراک در داروخانه آنلاین 

معرفی برندهای محصولات پرفروش ترین محصولات برند لیراک داروخانه آنلاین  دکتر علیزاده :

رند نوکس-برند لیراک-برند نوروا-برند ایزدین-برند کیو وی-برند اوریاژ-برند کدلی-برند الیوکس-برند پرودرما-برند رگال -برند اوتی-برند ژاک  آندرل

 

منبع: