دیوارمهربانی

دیوار مهربانی داروخانه دکتر علیزاده ثانی برای اولین بار به همت خیر محترم به مبلغ 5000000ریال جهت یاری بیماران نیازمند شروع به کار کرده است.

که از آن پس این فرهنگ سازی به کمک خیرین محترم ادامه پیدا کرده است ،که این کمک ها به صورت نقدی برای تامین هزینه داروهای اقشار کم درامد ونیازمند وهمچنین با تامین لباس و مایحتاج افراد نیازمند  همراه بوده است.

 

 

منبع: