بیماری که به بیمارستان می آید، نزد ما امانت است

به گزارش وبدا، دكتر قاسم جان بابايي در همایش کشوري دبیران ستاد نظارت بر تعرفه ها كه با هدف بررسی عملکرد در سال ۱۳۹۶ و تبیین برنامه ها و اهداف سال جاری و برقراری وحدت رویه در برخورد با تخلفات تعرفه ای، برگزار شد، گفت: در بحث مدیریت هزینه ها در نقطه بسيار حساسی قرار داريم و بايد سعي كنيم، تا علاوه بر بسترسازی مديريت در هزينه ها، اين هدف مهم را اجرایی کنیم.
 
وي با بيان اينكه قانون نظام ارجاع و تدوین و ابلاغ راهنماهاي باليني در حال اجرايي سازي است، خاطرنشان كرد: اصل طرح تحول نظام سلامت،حفظ کرامت مردم، حفاظت مالی در خدمات بستری و عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان است.
 
 
معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص تخلفات احتمالي در خدمات رساني درماني به بيماران تصريح كرد: تخلفات و اقدامات غیرعلمی هیچگونه توجیهی ندارد، بیماری که به بیمارستان می آید، نزد ما امانت است، چنانچه تيمي وجود داشته باشد كه از تخلفات احتمالي پيشگيري كرده و يا با آنها برخورد كند، در واقع به ارائه خدمت پرداخته و فرآيند درمان را كامل مي كند. 
 
دكتر جان بابايي گفت: وظیفه ما و مسئولین نظارت، نظارت بر حسن اجرای برنامه های حوزه درمان و دفاع از حقوق شهروندان است.
 
وي با بيان اينكه نظارت بر تعرفه ها بايد در راستای اهداف مدیریت هزینه ها انجام شود، يادآور شد: در خصوص دریافت های غیرمتعارف به هیچ وجه به شرايط قبل بازنخواهیم گشت و نظارت و برخورد با تخلف ها، تکلیف شرعی ما محسوب مي شود.
 
دكتر جان بابايي در پايان تاكيد كرد: تغيير رفتار لازمه و مقدمه برقراري عدالت در سلامت است، بنابراين باید تغییر رفتار ایجاد شود تا به سمت عدالت در ارائه خدمات پیش برویم.

منبع: