اعلام سقف ریالی "سازمان بیمه سلامت" در نسخ تجویزی پزشکان

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، جزئیات دریافت دارو توسط بیمه‌شدگان بیمه سلامت را تشریح کرد و گفت:

داروهای دارای کد اصالت پس از تحویل توسط داروخانه به بیمه شده، قابل برگشت نیستند.

دکتر حنان حاجی محمودی به تشریح جزئیات دریافت دارو از داروخانه‌ها توسط بیمه‌شدگان پرداخت و افزود: نسخ دارویی و مبلغ کل قیمت داروهای مورد تعهد آن در هر نسخه با توجه به تجویزکننده و نوع تخصص پزشکان، در داروخانه‌های عمومی و تخصصی برای استان تهران و سایر استان‌ها متفاوت و شامل ماما، دندانپزشک، پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص است.

وی ادامه داد: حداقل سقف ریالی نسخ دارویی برای دریافت از داروخانه‌ها بدون نیاز به تائید، برای ماما برابر یکصد هزار ریال، دندانپزشک ۱۵۰ هزار ریال، پزشک عمومی ۵۰۰ هزار ریال و برای پزشک متخصص در داروخانه‌های عادی ۸۰۰ هزار ریال، داروخانه‌های ویژه در تهران یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و سایر استان‌ها ۹۰۰ هزار ریال است.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین سقف ریالی نسخ پزشک فوق تخصص در داروخانه‌های عادی برابر ۸۰۰ هزار ریال، داروخانه‌های ویژه تهران یک میلیون و 500 هزار ریال و سایر استان‌ها یک میلیون ریال است.

وی اظهار کرد: داروخانه‌های طرف قرارداد می‌توانند نسخ ماماها و دندانپزشکان را تا سقف یک میلیون ریال، پزشکان عمومی را تا سقف ۳ میلیون ریال، پزشکان متخصص و فوق تخصص را تا سقف ۲۰ میلیون ریال و نسخ بیماران خاص (دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی و ام‌اس) را تا سقف ۶ میلیون ریال بدون نیاز به تائید توسط ادارات کل، به صورت اینترنتی دریافت کنند. نسخ بالای این مبلغ باید توسط ادارات کل استانی و شهرستانی تائید شود.

حاجی محمودی، با بیان اینکه نرخ گذاری دارو توسط داروخانه‌ها باید درحضور بیمه شده انجام شود، افزود: پس از دریافت دارو فاکتور مربوطه به تفکیک اقلام دارویی با ممهور شدن به مهر داروخانه باید تحویل بیمه شده شود. داروهای دارای کد اصالت پس از تحویل توسط داروخانه به بیمه شده، قابل برگشت به داروخانه ها نیستند.

وی تاکید کرد: دارندگان دفاتر بیمه روستایی به غیر از بیماران خاص و بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی در صورت رعایت نظام ارجاع می‌توانند داروی خود را به صورت بیمه‌ای از داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران دریافت کنند.

بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران، وی همچنین بیان کرد: دارندگان دفاتر بیمه سلامت همگانی نیز به غیر از بیماران خاص، در صورت تجویز دارو توسط پزشکان مراکز دولتی، می‌توانند داروی خود را به صورت بیمه‌ای دریافت کنند. بیماران خاص شامل بیماران پیوند کلیه، دیالیز، تالاسمی، هموفیلی و MS است که دفترچه آنها نشان‌دار است.

وی مهم‌ترین برنامه سازمان بیمه سلامت ایران در سال جدید در حوزه خدمات تخصصی را تدوین و اجرای پروتکل خدمات تشخیصی – درمانی مبتنی بر دستورالعمل‌ها، استانداردها و راهنماهای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد و افزود: استقرار سازمان الکترونیک می‌تواند در دستیابی سازمان به سایر برنامه‌ها از جمله تسهیل و ارتقای کیفی خدمات، مدیریت هزینه‌ها و خرید راهبردی خدمات سلامت کمک کننده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: